Instruktion

Sedan år 2000 finns möjligheten att ägna mer tid åt viktigare uppgifter än att underhålla något så självklart som IT. Förbered dig på nytänkande.

Här kan du testa hur mycket enklare du kan få det genom att slippa många orosmoment. Kryssa i vilken nivå som passar er bäst (Tips! För total stressfrihet: kryssa i de nedersta rutorna).

IT-Stressometer

Stress

Psykologisk term Bildlig användning, om det mentala tillstånd som uppstår såsom en reaktion på det fysiska eller mentala tryck, som yttre eller inre faktorer i form av ställda krav utövar mot en eller flera personer (i en mer eller mindre störd, spänd eller pressad livssituation, t. ex. vid tidsnöd); utom i fackspråk företrädesvis (i mer eller mindre negativ mening) om eller med tanken särskilt riktad på mentalt tillstånd av oro, ängslan eller nervös spänning, fysisk eller psykisk överansträngning, eller jäkt, o. d.

© IT Gården 2008 | Tel. 0418 - 769 00